Uygulama Güvenliği

Mevcut uç nokta güvenlik çözümlerinde gelen yanlış alarmlar sebebiyle, güvenlik yöneticileri gereksiz yere belki de var olmayan bir tehdidi manuel olarak analiz etmeye çalışarak zaman kaybetmekte veya daha kötü önemli bir tehdidi gözden kaçırabilmektedir.

VMware AppDefense bu sorunkları ortadan kaldırmaya amaçlayan bir veri merkezi uç nokta güvenlik ürünüdür. AppDefense, veri merkezi uç noktalarının nasıl davranması gerektiği ve ne zaman ilk değişikliğin yapıldığını tespit eder. Normal değişiklikleri ve gerçek tehditlerden kaynaklanan değişimleri anlar. Tehditlere karşı, otomatik, kesin, doğru bir yanıt verir.

AppDefense istendiği takdirde bir tehdit tespit edildiğinde, vSphere ve VMware NSX i tetikleyebilir. Böylelikle;

  • İşlem iletişimini bloklar.
  • Anlık adli analiz için uç noktada snapshotlar alır.
  • Uç noktaya erişimi askıya alır.
  • Uç noktaya erişimi kapatır.